Hardworkers Team logo

Nieodkryta dotychczas forma team-buildingu. Idealna propozycja dla chcących zintegrować zespół podczas szkolenia i wyjazdu firmowego. Istotą pomysłu jest dążenie do wywołania efektu skutecznej współpracy w grupie a nie budowania podziałów poprzez gry polegające na współzawodnictwie. Każdy może stać się równocześnie członkiem załogi po przydzieleniu ról podczas briefingu poprzedzającego lot i pod opieką pilotów odpowiadać za sprawny i właściwy przebieg całej operacji.

Za lot grupowy uznajemy usługę dla grupy zorganizowanej większej niż 7 osób. W tym przypadku cena jest odwrotnie proporcjonalna do ilości osób, tzn. wzrost ilości pasażerów powoduje zmniejszanie ceny jednostkowej. Możemy zaplanować lot nawet dla 20 osób przy założeniu międzylądowania i wymiany 10 pasażerów po 30 minutach lotu.

Kosztorys lotu jest przygotowywany indywidualnie w zależności od wielkości grupy oraz specyfiki zamówienia: lokalizacji lotu, ewentualnego transferu grupy, zamówień niestandardowych.
Na życzenie naszych klientów spoza terenu Lublina i okolic możemy przygotować całą logistykę przedsięwzięcia łącznie z organizacją noclegów lub cateringu po locie oraz innych zajęć w czasie wolnym.

Warunki realizacji:
Przyjęcie rezerwacji na konkretnie ustalony termin następuje po przyjęciu zamówienia potwierdzonego wpłatą zaliczki wynoszącej 30% wartości usługi.
Rezygnacja klienta w terminie krótszym niż 3 dni od terminu lotu z przyczyn niezależnych od warunków pogodowych oraz wykonawcy powoduje utratę zaliczki.

Niewykonanie lotu z przyczyn niezależnych od stron (warunki pogodowe, sytuacje nadzwyczajne) skutkuje zwrotem zaliczki pomniejszonej o ewentualne koszty dojazdu i gotowości ekipy balonu.


Loty na uwięzi – jest to świetny sposób podniesienia atrakcyjności wydarzenia podczas eventów, pikników firmowych dla pracowników i klientów oraz różnego rodzaju imprez plenerowych i specjalnych okazji (np. wesela) . Ekspozycja statku powietrznego podobnie jak sam lot przykuwa uwagę publiczności, która ma możliwość na krótką chwilę wzniesienia się w powietrze oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Istnieje możliwość połączenia takiej atrakcji z promocją samego organizatora dzięki możliwości umieszczania banerów reklamowych na koszu lub powłoce balonu (w przypadku powłoki może to być bilboard o wymiarach nawet 150 m²)